Přátelství mezi kočkou a myší

Jedinečné přátelství může vzniknout i mezi dvěma odvěkými nepřáteli – kočkou a myší.