Pouliční umělec a jeho skvělá hra na dudy

Chlapík na ulici předvede skvělé hudební představení se svými dudy.