Pejsci zpomaleně (1000 fps)

Zpomalené záběry (1000 fps) pejsků, kteří skáčou do bazénu a chytají míček.