Nejupřímnější minuty v americké televizi

Skvělá scénka z úvodní části seriálu o tvorbě kvalitních televizních novin Newsroom.