Internet v jednom videoklipu

Videoklip k tracku Planet Online od Neosignal vcelku trefně znázorňuje jaké by to bylo, kdyby děti jako námět pro své hry používaly současný stav internetu a jeho trendy.