V životě se ti všechno dobré vždy vrátí

Vždy, když konáš dobro a pomáháš druhým lidem, aniž bys očekával od nich nějakou materiální odměnu, tak věř, že dříve či později se ti to vrátí zpět možná i od někoho, od koho to vůbec nečekáš…